Fågelarter sedda vid fågeltornet vid Galtarbyviken

Observerade arter 1991-2012

Fågelarter
Aftonfalk
Backsvala
Berglärka
Bivråk +
Björktrast
Blå kärrhök
Blåkråka
Blåmes
Bläsand
Bofink
Brun kärrhök
Brunand
Brushane
Buskskvätta
Domherre
Drillsnäppa
Dubbeltrast
Duvhök
Dvärgbeckasin
Dvärgmås
Enkelbeckasin
Fasan
Fiskgjuse
Fiskmås
Fisktärna
Fjällvråk
Gluttsnäppa
Gransångare
Grågås
Gråhäger
Gråsparv
Gråspett
Gråtrut
Gräsand
Grönbena
Grönfink
Grönsiska
Grönsångare
Gulsparv
Gulärla
Gärdsmyg
Gök
Göktyta
Havstrut
Havsörn
Hornuggla +
Hussvala
Hämpling
Jorduggla
Kaja
Kanadagås
Knipa
Knölsvan
Koltrast
Korp
Korsnäbbsart
Korttålärka
Kricka
Kråka
Kungsfågel
Kungsörn +
Kärrsnäppa
Kärrsångare
Ladusvala
Ljungpipare
Lärkfalk
Lövsångare
Mindre strandpipare
Mindre sångsvan
Mosnäppa
Näktergal
Nötkråka +
Nötskrika
Ormvråk
Orre
Ortolansparv
Pilfink +
Pilgrimsfalk
Ringduva
Ringtrast
Rosenfink
Råka
Rödbena
Rödhakesångare
Rödspov
Rödstjärt +
Rödstrupig piplärka
Rödvingetrast
Rördrom
Rörhöna
Rörsångare
Salskrake
Silltrut
Silvertärna
Skata
Skedand
Skogsduva
Skogssnäppa
Skrattmås
Skräntärna
Skäggdopping
Skäggmes
Skärpiplärka
Smalnäbbad simsnäppa
Småfläckig sumphöna
Smålom +
Småskrake
Småspov +
Småtärna
Snatterand
Snösparv
Sothöna
Sotvingad mås
Sparvhök
Sparvuggla +
Spillkråka
Stare
Stenfalk
Stenknäck
Stenskvätta
Stjärtand
Storlom
Storskarv +
Storskrake
Storspov
Strandskata
Större hackspett
Större skrikörn
Större strandpipare
Svarthakedopping
Svartpannad törnskata
Svartsnäppa
Svartvit flugsnappare
Sånglärka
Sångsvan
Sädesärla
Sädgås
Sävsparv
Sävsångare
Talgoxe
Talltita
Taltrast
Tofsmes
Tofsvipa
Tornfalk
Tornseglare
Trana
Trastsångare
Trädgårdssångare
Trädpiplärka
Törnskata
Törnsångare
Varfågel
Vattenrall
Vigg
Vit stork
Vitkindad gås
Årta
Ägretthäger +
Ängshök
Ängspiplärka
Ärtsångare

162 arter, 11 nya arter sedan 2004