Höstmöte 25.11. klo 16:00

Inbjudan till Kimitoöns natur rf:s höstmöte

Föreningens stadgeenliga höstmöte hålls  i Sagalund den 25. i  November kl 16:00 (Musevägen 1, Kimitoön)

Vid höstmötet behandlas föreningens stadgeenliga ärenden. Vi besluter om nästa års verksamhet och vi väljer också nya medlemmar till styrelsen istället för de som är i tur att avgå. Är du intresserad av att vara med?

Efter mötet  berättar biologen Raija Marja-aho om Kimitoöns utfärd till Nängänvaaras naturskog på hösten 2018.